دعوت به همکاری از مهندسین برای رتبه بندی

دعوت به همکاری از مهندسین برای رتبه بندی

قابل توجه مهندسین محترم

از واجدین شرایط زیر برای مشارکت در رتبه‌بندی دعوت به‌عمل می‌آید:

در رشته‌های مهندسی:

 ۱. معماری
۲. عمران
۳. مکانیک
۴. برق - قدرت
۵. برق - الکترونیک
۶. طراحی شهری
۷. محیط زیست
۸. معماری داخلی


سطح تحصیلات و سابقه:

الف) رشته معماری
 ۱. کارشناسی با حداقل 7 سال سابقهٔ کار مفید.
۲. کارشناسی ارشد با حداقل 3/5 سابقه کار مفید

ب) رشته عمران
 ۱. کارشناسی با حداقل 5سال سابقه کار مفید
۲. کارشناسی ارشد با حداقل 3 سابقه کار مفید

ج) مکانیک، برق. الکترونیک، طراحی شهری، محیط زیست، معماری داخلی
 ۱. کارشناسی با حداقل 4 سال سابقه کار مفید
۲. کارشناسی ارشد با حداقل 1 سابقه کار مفید


ملاحظات:

 ۱. در خصوص رشته های معماری و عمران حداقل سه و نیم سال سابقه در زمینهٔ طراحی در شرکت های مهندسین مشاور الزامی‌ست.
۲. سابقه باید مستند به‌گزارش بیمهٔ تأمین اجتماعی باشد.

۳. از امتیاز افراد در شرکت دیگری استفاده نشده باشد. 
۴. افراد امتیاز آور که در پروژه‌های دولتی مفاصا حساب داشته باشند در اولویت می باشند.

 

» لینک مشارکت در رتبه بندی