چیستان های تجربه کاربری

چیستان های تجربه کاربری

طراحی تجربه کاربری چیست؟

طراحی تجربه کاربری یکی از فرایندهای توسعه محصول یا وب سایت است که تجربیات معنادار و مرتبط با کاربر را ارائه میدهد.

اغلب عبارت طراحی تجربه کاربری را با "طراحی رابط کاربری" و "کاربردپذیری" اشتباه می‌گیرند. به هر حال،  کاربردپذیری و طراحی رابط کاربری جنبه های بسیار مهمی از طراحی تجربه کاربری محسوب می‌شوند و همچنین طراحی تجربه کاربری بسیاری از حوضه های دیگر را نیز پوشش می‌دهد.

 دغدغه های یک طراح تجربه کاربری، شامل طراحی کل فرایند دستیابی و ادغام محصول، از جمله جنبه های برندینگ، طراحی، کاربردپذیری و عملکرد محصول می‌باشد. این داستانی است که حتی قبل از اینکه محصول به دست مخاطب خود برسد شروع می‌شود.

“No product is an island. A product is more than the product. It is a cohesive, integrated set of experiences. Think through all of the stages of a product or service – from initial intentions through final reflections, from first usage to help, service, and maintenance. Make them all work together seamlessly.”

— Don Norman, inventor of the term “User Experience”

طراحی رابط کاربری چیست؟

 طراحی رابط کاربری شامل فرایند ساخت رابط هایی برای استفاده از نرم افزار یا دستگاه های کامپیوتری شده با تمرکز بر ظاهر یا شیوه های بصری می‌باشد.

هدف طراحان از ایجاد طراحی ها این است که کاربران به راحتی از نرم افزار یا دستگاه استفاده کنند و استفاده از آن برای آنها لذت بخش باشد. معمولا طراحی رابط کاربری به رابط کاربری گرافیکی اشاره دارد، در واقع این طور نیست، بلکه شامل موارد دیگر نیز می‌شود. مانند، رابط کنترلی صدا.

طراحی رابط کاربری اغلب با طراحی تجربه کاربری اشتباه گرفته می‌شود، طراحی رابط کاربری بیشتر مربوط به سیما و احساس کلی طراحی است، در حالی که طراحی تجربه کاربری طیف وسیعی از تجربه کاربر را پوشش میدهد. در رابط های گرافیکی کاربر، شما باید زیبایی و انیمیشن هایی خلق کنید تا ارزش ها را به خوبی انتقال دهد و همچنین کاربردپذیری را بیشینه کند.

کاربردپذیری چیست؟

کاربردپذیری بخشی از اصطلاح گسترده تجربه کاربری است. در واقع اشاره به دسترسی و استفاده راحت از محصول یا وبسایت دارد. بخودی خود نمیتوان گفت یک طرح قابل استفاده هست یا نه. در واقع ویژگی های آن، به همراه زمینه کاربر (آنچه کاربر میخواهد در محیط کاربری با آن تعامل داشته باشد) سطح کاربردپذیری آن را مشخص میکند.

قابل استفاده بودن یک رابط کاربری سه شاخصه مهم دارد:

  • رابط کاربری باید برای کاربر به نحوی باشد تا با اولین برقراری ارتباط با محصول یا وب سایت استفاده از آن راحت باشد.
  • رابط کاربری باید برای کاربر به صورتی باشد تا کاربر به راحتی به هدف خود دست پیدا کند.
  • رابط کاربری باید برای کاربر به صورتی باشد تا در مراجعات بعدی به راحتی تداعی شود.

طراحان، معمولا طراحان تجربه کاربری، در طول فرایند تولید محصول تمایل به اندازه گیری کاربردپذیری طرح ها از اسکلت اولیه به نمونه های اولیه جهت قابل ارائه بودن محصول نهایی دارند. این به این دلیل است که کاربردپذیری نشان میدهد، که آیا ویژگی های موجود در طراحی ها، باعث شکست محصول نهایی می‌شود یا خیر.