چگونه تعهد ، تعلق و وفاداری سازمانی را ایجاد و تقویت نماییم؟

چگونه تعهد ، تعلق و وفاداری سازمانی را ایجاد و تقویت نماییم؟

تعريف اجمالی از مديريت منابع انسانی

مديريت منابع‌انساني عمدتاً بر طراحی، تدوين و اجرای سياستها و رويههای مؤثر بر كاركنان در همه سطوح تمركز دارد. از جمله اين سياستها و روشها میتوان به برنامهريزی، جذب و استخدام، آموزش وتوانمندسازی ، نگهداشت باجبران خدمت و مزاياو بهبودروابط كاری، توسعه با مديريت عملكردو ارتقای شغلی و جانشين پروری اشاره كرد.(مك لين، 2001)

ارزش منابع انسانی

یکی از شاخصهای برتری یک سازمان به سازمان دیگر ، نیروی انسانی آن می باشد.نيروی انسانی كارآمد، تنها عنصر بی‌رقيب و غيرقابل كپی در عصر رقابتی امروز است. نیروی انسانی وفادار، سازگار با اهداف و ارزشهای سازمانی و متمایل به حفظ عضویت سازمانی که حاضر باشد فراتر از وظایف مقرره در شرح شغل فعالیت نماید، عامل مهمی در اثر بخشی سازمانی محسوب می‌شود.كارمندان متعهد تمايل كمتری برای ترک سازمان نسبت به سايرين دارند. چون ترک شغل می‌تواند برای سازمانها گران باشد، تعهد عموماً به عنوان خصوصيت مطلوبی كه بايد بين كاركنان پرورش يابد، پنداشته می‌شود.معمولا كارمندان دارای تعهد سازمانی بالا نسبت به كسانی كه تعهد كمتری دارند، عملكرد بهتری دارند.هر سازمان نياز به اعضايی دارد كه وابستگی‌اش با سازمان بيشتر از قرارداد مبادله‌ای رسمی باشد. به عبارت ديگر، سازمان ها به افرادی نياز دارند كه به نفع سازمان فراتر از وظايف مقرر عمل كنند و اين امر به ويژه در مشاغل حساس از اهميت به سزايی برخوردار است.متخصصین براین عقیده‌اند که بزرگترين چالش برای مديران پرسنلی يكپارچه نمودن نيازهای سازمان با نيازهای فردی اعضای آن می‌باشد.

تعریف تعهد سازمانی

تعهد سازمانی سه عامل را شامل می‌شود:

  • اعتقاد قوی به اهداف و ارزشهای سازمان و پذيرش آنها
  • تمايل به تلاش قابل ملاحظه برای رسيدن به اهداف سازمانی
  • آرزو و خواست قوی و عميق برای ادامه عضويت در سازمان

آنچه مسلم است اين است كه تعهد موجب بهره‌وری است، زيرا افزايش تعهد (در حد مطلوب) موجب ارتقای سازگاری فرد با سازمان و عدم مقاومت او در برابر تغييرات، بروز خلاقيت فردی و نيز استفاده كارآمد از منابع انسانی مي‌شود، كه اين همه خود افزايش بهره‌‌وری را در پی خواهد داشت.

مزیت‌های تعلق و وفاداری سازمانی

وقتی احساس تعلق و وفاداری سازمانی وجود داشته باشد، محيطی صميمی و آشنا در سازمان به وجود می‌آيد در چنين محيطی كه افراد با يكديگر در طول زمان آشنا شده‌اند و احساس تعلق و وفاداری به زندگی در يک گروه را پيدا كرده اند، انجام كارها بسيار ساده‌تر است و فعاليت‌‌های گروهی به خوبی و با سرعت پيشرفت می‌نمايد.بر اساس نظريه‌های موجود كاركنان دارای تعهد بالا، انگيزه بيشتری برای حضور در سازمان دارند و برای رسيدن به هدفهای سازمان تلاش مي‌كنند.محققین مدیریت رفتار سازمانی معتقدند كه تعهد سازمانی بر جنبه‌های ذيل از رفتار سازمانی تأثير می‌گذارد: تأخير، غيبت، ترک خدمت و عملكرد. آنها معتقدند افزايش تعهد سازمانی باعث می‌شود افراد بيشتر تلاش كنند و در نتيجه عملكرد بهتری ارائه دهند. كارمندان متعهد علاقه چندانی به خارج شدن و يا كناره گرفتن از كار ندارند.هر اندازه درجه تعهد كارمند نسبت به سازمانش بالاتر باشد كمتر مايل به استعفا يا غيبت می‌باشد.كارمندان متعهد، مشتاق به فداكاری برای سازمان هستند، كارمندانی كه دارای سطح بالايی از تعهد هستند، به مراتب بيش از حفظ كارشان به سهيم شدن و حتی فداكاری برای پيشرفت سازمان علاقه نشان می‌دهند.

منابع
امیرعباس فرهمن - دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات
امیر حسین کسرایی - کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهد