سواد دیجیتال
تاوکست
تاوکست
سواد دیجیتال
/

نقشه راه یادگیری سواد دیجیتال به دوستان تاوکستی کمک می‌کنه فهرست نسبتاً کاملی از مهارتهای مورد نیاز برای زندگی در دنیای دیجیتال و استفاده از ابزارهای فن آوری را پیش چشم خود داشته باشن. تقریباً همون‌ چیزی که امروزه از آن گاهی به عنوان سواد فناورانه (Technological Literacy) نام برده می‌شه.

قسمت اول سری مفاهیم بیزینس
تاوکست
تاوکست
قسمت اول سری مفاهیم بیزینس
/

این مطلب برای پادکست به عنوان تست نوشته میشه در بخش چکیده

قبلی بعدی
  • All
  • ابزارهای کسب و کار
  • توسعه فردی
  • All
  • ابزارهای کسب و کار
  • توسعه فردی